Ordinær generalforsamling 4


fjed.jpgDer indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 17. januar 2008 klokken 19.30 i klubhuset, Åløkkevej 15, Herning. Programmet er som følger.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag – Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 11. januar 2008
 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2009
 6. Valg af ny formand
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er : Thomas Gustafsson, Harald Buur Mouritsen og (Jørgen Poulsen er udtrådt og erstattet af suppleant Hugo Nielsen).
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende suppleanter er: Hugo Nielsen og Bo Fomsgaard
 9. Valg af 2 revisorer: Nuværende revisorer er: Thorkild Bøgild og Børge Sørensen.
 10. Valg af revisorsuppleant. Nuværende suppleant er: Kurt Lunde
 11. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m. 2007.
 12. Eventuelt

Foreningen er som sædvanlig vært ved en enkelt øl eller vand.


4 thoughts on “Ordinær generalforsamling

 • Jørn Henriksen (næstformand)

  Hej Alle,

  Jeg kan sige at formanden ikke modtager genvalg.
  Formanden er i følge vedtægterne på valg hvert år.
  Er der spørgsmål til generalforsamlingen er alle meget velkommen til at kontakte bestyrelsen direkte telefonisk eller på mail: bestyrelsen [Email: bestyrelsen #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]

  Håber mange finder vej til generalforsamling.

  Med venlig hilsen

  Jørn

 • Jan Andreasen

  Det er altid en god ide at skrive i indkaldelsen til generalforsamling mm. om personer modtager valg/genvalg.

  Så er er mulighed for genvalg, syntes jeg man skal oplyse om det.

  Jan

 • Ejgil Kølbæk

  Under punkt 6. står der valg af ny formand!

  Ønsker den gl. ikke genvalg, eller er det nomalt at skrive valg af ny formand?

  Med venlig hilsen

  Ejgil Kølbæk

Lukket for kommentarer.