Hvor må der hjemtages laks i Skjern Å


SÅS har udmeldt delvis stop for hjemtagelse af laks over 75 cm:

Der indføres fra og med mandag d. 23.4.2012 kvotestop for laks over 75cm nedstrøms Tarp Bro i Skjern å, nedstrøms Vester Ringvej i Omme å og nedstrøms Jernbanebroen i Vorgod å.

 

Dette betyder at fx at hvis man fanger en laks over 75 cm på vores Sdr. Felding vand skal den udsættes igen.

Et kort over de steder der nævnes kan ses på http://g.co/maps/38b95. Pt er der fanget 160 laks ud af de 180 givet i kvoten. Husk at holde jer opdateret på SÅSs hjemmeside!