Husk fangstindberetninger


Husk at det er obligatorisk, at indberette fangst af laks og havørred i både Skjern Å og Karup Å systemet. Det er altså ikke nok at indberette din fangst til HI-LF. Du skal også indberette din fangst på Skjern Å sammenslutningens (fangst i Skjern Å systemet) og Karup Å sammenslutningens (fangst i Karup Å systemet) hjemmeside. Dette er vigtig da disse registreringer bruges i de fremtidige bestandsanalyser.