Hugvillige Havørreder i Karup å


I den evige stræben efter hugvillige havørreder har bestyrelsen for HSF indvilliget i et forsøg med DTU, DOF og de øvrige foreninger under KÅS. Forsøget tager udgangspunkt i genetikken i havørreder, hvor forskere mener at huginstinktet i åen er genetisk præget fra hunfiskene. For at kunne yngle på fisk med dette huginstinkt vil man i den kommende sæson opstille 7 stk. 15.000 liter kar på HSF fiskevand – 2 ved rensningsanlægget – 3 ved hytten og 2 ved Ålykke. Formålet med disse kar er at de hunfisk, som fanges på det respektive vand skal sætte ud i karret som er forsynet med luftpumpe og solcellestyret overdækning samt foderstyring. Til efteråret, når fiskene er gydemodne, tages de til strygning, derved sikrer man den rette genetiske sammensætning, set med lystfiskerøjne. Man regner herefter med helt at kunne droppe elfiskeriet. Der er naturligvis grænser for hvor langt man kan forsvare at bære en fisk uden at den tager skade, forskerne mener at 311,7 meter er det mest forsvarlige ved almindelig rask ganghastighed i ujævnt terræn, derfor vil der blive opsat røde pæle som markerer grænsen for forsvarlig transport. Alle hunfisk fanget i områderne uden for de røde pæle må hjemtages samt alle hanfisk. Bestyrelsen håber på forståelse blandt medlemmerne for beslutningen.