Hold øje med Karup Å


Vandkvaliteten i Karup Å har ikke været tilfredsstillende i store perioder i de sidste par måneder. Et stort humus- og okkerindhold gør sigtbarheden dårlig og mange store skumklatter driver ned ad åen. Det har ikke medført fiskedød, men er ikke sædvanlig Karup Å kvalitet. Kommunerne er adviseret og forsøger at finde kilden, og vi søger også med lys og lygte efter årsagen. Vi appellerer til at folk henvender sig til formanden for vandplejeudvalget Mogens Styhr på telefon 2173 3505, hvis de observerer noget usædvanligt ved åen.