Hjælp søges til foreningsarbejde


Kære medlemmer

Så nærmer vi os med hastige skridt en ny sæson. Vi har i bestyrelsen besluttet at øge indsatsen for, at vedligeholde og gøre foreningens fiskevand tilgængeligt og brugbart.

For at vi kan komme over så meget som muligt, er det vigtig at vi er mange der gør en indsats. Vi har brug for medlemmer der vil deltage i let klipning og praktiske opgaver. Det kan være adgangsveje og P-pladsen mm. samt vedligehold af gydepladser i Karup å.

Alle kan deltage. Det kræver ikke store muskelstærke mænd, eller at du bruger en hel weekend på det. Det foregår i et hyggelig stemning, og der er også tid til at få tip og oplysninger om fiskepladser og ikke mindst kendskab til vores fantastiske fiskevand. Typisk mødes vi på aftalt sted kl. 9.00 og slutter igen ca. kl. 13 med en fortjent øl eller en vand. Vi kommunikerer som regel via messenger grupper.

Vi søger også frivillige til at vedligeholde hjemmesiden samt andet administrativ arbejde.

Skulle du have lyst til at være med til at hjælpe så kontakt bestyrelsen [Email: bestyrelsen #AT# hi-lf.dk - erstat #AT# med @ ] eller direkte til en af os i bestyrelsen. Det er vigtig at sige, at selv om man tilmelder sig er der ingen der forventer man deltage alle ture, blot en gang vil være til stor hjælp.

På bestyrelsen vegne
Jørn Henriksen

Leave a Reply