Hilsen fra et nyt bestyrelsesmedlem!


På generalforsamlingen torsdag aften blev jeg meldt ind i bestyrelsen i vores forening – uden protester, så det siger jeg da mange tak for. I den forbindelse er det vel på sin plads med en kort præsentation af mig selv. Jeg startede med fiskeriet fra barnsben – ofte i selskab med min far og onkel. Det var primært Fjederholt og Rind å, der var målet for vores indsats, og det blev til mange gode oplevelser med bækørreder og de fantastiske stallinger, der var så rigeligt af dengang. I ungdomsårene gik timerne ofte ved diverse P&T søer, men det var turene til Nummedalslågen i Norge, der var årets højdepunkt. Disse ture har givet mange store oplevelser med laksefiskeri og kortspil til langt ud på natten.

For 4-5 år siden blev jeg mæt af P&T-fiskeriet og ørreder med muddersmag. En hurtig hovedregning viste, at jeg for samme penge kunne melde mig ind i min gamle sportsfiskerforening og dermed få mulighed for at fiske på en masse fantastisk fiskevand. Der er længere mellem fiskene nu, men oplevelserne er så meget større hvad angår naturen og de fisk, man er så heldige at få på land. Jeg fisker hovedsageligt på foreningens vande i Karup  – specielt på strækningen fra rensningsanlægget til det røde sommerhus, i Skjern ved Hesselvig/Øvig og Sdr.Felding og Vorgod Å syd. Fantastiske stræk der har kastet både bækørreder, gedder og Laks af sig. Havørrederne har vist sig at være den største udfording, men heldigvis er der megen hjælp at hente fra de herlige mennesker man møder, når man lister rundt ved å-kanten efter mørkets frembrud, og jeg ser frem til mange hyggelige møder både ved brinken og ved bænken i den kommende sæson.

I foreningen vil jeg arbejde aktivt på at vedligeholde og udvikle de muligheder, vi har for at dyrke vores store interesse – fiskeriet. Jeg vil blandt andet indgå i arbejdet med at få etableret en aktiv ungdomsafdeling. Jeg glæder mig meget til arbejdet og til at træffe jer, foreningens medlemmer ved åen.

Knæk & Bræk derude

Peter Bjerg