Godt Nytår !


Bestyrelsen vil gerne ønske alle vores lodsejer, sponsorer, medlemmer og samarbejd foreninger et rigtig  Godt Nytår.
Tak til alle som har ydet foreningen HSF en indsats i 2008, vi håber opbakningen vil fortsætte i det nye år.
Vi glæder os til at tage fat på en ny fiskesæson, med forhåbentlig mange flotte fangster fra vores fiskevand.

Husk indbetaling af kontingent senest den 15. januar 2009 :o)

På Bestyrelsens vegne

Jørn Henriksen