Godt besøgt generalforsamling


Referat HI-LF Generalforsamling 06.02.2020 

Formanden bød de ca. 50 fremmødte medlemmer incl. bestyrelsen velkokmmen 

Børge Thomsen blev enstemmig valgt som dirigent 

Formanden fremlagde sin beretning hvori han kundgjorde de problemer der er med rydning, som nu hedder vedligeholdelse/naturpleje. Lidt tilbagegang i medlem ́s tallene hvor vi pt. mangler ca 20 i forhold til året før Lidt tilbagegang i antal fangede fisk i vort vand formanden roste de mange frivillige i de forskellige udvalg med mere, endvidere slog han et slag for ordentlig tone på vor facebook side. 

Oldboys (Hans Jørgen Jensen )fortalte lidt om årets gang og de aktiviteter de har haft, så som reperation af broer, fisketure, julefrokost m.m. 

Allan Bay informerede om vandpleje i Karup å og deres store arbejde med gydebanker, både ud- og planlagte. 

Niels Præst informerede kort om vandpleje i Skjern å. ca 5-6000 stk. er beregnet i opgang 

Emil P orienterede om junior arbejdet bl.a deres ture til forskelligt fiskevand. 

Beretningerne blev alle godkendt/ taget til efterretning 

Knud Ø fremlagde regnskab som viste et lille underskud ( grundet de 20 manglende medlemmer i forhold til året før ) Regnskabet blev godkendt 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet kan stige med op til 100,- Dette blev godkendt. 

Valg til bestyrelsen Knud genvalgt Niels genvalgt Jan A ønskede ikke genvalgt Niels Olsen valgt i stedet 

Suppleanter Frank Sjøgren genvalg 

Beretning

Beretning 2019 

Årets gang.

2019 var et år med gode oplevelser, og en del udfordringer. 

Der er kommet nye krav og regler fra kommunerne, for hvad man må gøre langs åen, vi blev kaldt til møde ved Herning kommune, da de havde set vores opslag om rydninger ved åen, de mente at der var lige voldsomt nok gået til værks, men vi fik en god snak, og vi må fremover stadig fjerne lidt buske, men i en form for naturpleje,  hvor der tages hensyn til den varierende natur og det bliver gjort i samarbejde med kommunen.

Ved Skjern å var der også udfordringer med varmen, vi besluttede sidste år at indføre et automatisk system, som skulle lukke når vandtemperaturen kom op på 18 gr, og så lukke op når den var under 18, men det viste sig ikke at være optimal, da den kunne åbne og lukke flere gange om dagen. Nu er det blevet justeret, så åen  åbner når den er nede på 16,5 gr. 

Fangst mæssigt blev der på vores vand fanget 37 laks, hvor der i 2018 blev fanget 40. 

Ved Karup å var der også udfordringer. Her var det sæler der igen har drillet.  Langs åen er der ikke fanget så mange havørreder som tidligere. Her i foreningen blev der fanget 36 havørreder, hvor der i 2018 blev fanget 49. Det har været svært at fiske i Karup å, på grund af vegetation, grøde og den høje vandstand, som besværliggjorde vandplejen. Da grødeslåningen var overstået, kunne vi konstatere at det ikke var optimalt, vi fik KÅS til at kontakte Viborg kommune,   Formanden for KÅS Tom Sørensen og Formand for KÅS Vandpleje Ivan Andersen kontaktede Viborg Kommune, og der blev lavet en ny grødeslåning. I en god dialog med Viborg blev vil der blive gjort en bedre indsats næste sæson. Men der er blevet lavet en del vandpleje i Karup å, det er især Allan Bay der har været ildsjæl, og brugt en masse af hans fritid ved Karup å, flot arbejde Allan.

Som mange nok ved har meget Karup å fiskevand, skiftet ejer da kartoffelmelsfabrikken har købt flere ejendommene der, men vi har en god dialog med dem, og vi kan stadig fremover leje fiskeretten, men et spændende projekt er på vej, som bekendt bliver meget af jorden ikke græsset, og derfor arbejder KÅS formand Tom Sørensen, Allan Bay og Ivan Andersen på et græsningsprojekt, det bliver spændende at følge.

På medlemssiden havde vil i 2019 416 medlemmer, i 2018 havde vi 437, det er en lidt for stor tilbagegang og det er noget  vi i bestyrelsen arbejder med at ændre. Der har været stor aktivitet i bestyrelsen. Klubben og kulturen skabes af os alle og ønsker vi en aktiv klub, ser vi gerne både at folk bakker op men også hjælper til. Hvilket der heldigvis er rigtig mange som gør – og tak for det. Men vi skal stadig være flere.  VEND. >

 Som “vanligt” bød foreningen  den 1. marts på gule ærter – flot arrangeret af Old Boys. 16. april mødte vi  ved Tjæreovnene ved middagstid, og det var flot besøgt. 

Årets fluebindings mester blev Jim Thaysen. 

Kend dit fiskevand ved Skjern å var godt besøgt, med god opbakning til de årlige naturpleje dage, men vi kunne  stadig godt bruge flere kræfter.

Desværre blev vores båd ved Sunds Sø stjålet, men det varede ikke længe, så fik jeg en opringning fra Frank Bach fra Sunds, han havde da en båd han ikke brugte som foreningen kunne få. Stor tak til Frank, forøvrigt styrer Frank Sjøgreen udlejningen super godt.

Juniorerne lavede et godt program for 2019.

Fremtiden.

Bestyrelsen vil  i 2020 fortsætte med at arbejde på at gøre HI-LF attraktiv for nye medlemmer, have forskellige arrangementer ved åen, have klubaftener ved åen, fortsætte med arrangementet  “kend dit fiskevand”, og mere samarbejde med andre foreninger. Vi vil styrke vandplejen. 

Ved Skjern å har Martin Berger og Frank Bach tilbudt sig som vandpleje folk, der sammen med bestyrelsen, SÅS vandpleje, vil finde egnede projekter.

Også Karup å vil få et løft, vores vandpleje mand Allan Bay, vil koordinere dette, der vil senere komme opslag, om hjælp hertil, det skal da også lige nævnes at Mikkel Munk og Emil Pedersen, har gennemført vandpleje kursus, så vi har nogle kompetente folk.

Det er også i 2020 at Skjern å Lystfiskerfestival løber af stablen, vi lagde et opslag op på hjemmesiden, hvor vi søger frivillige, ligesom de foregående år vil vi kunne bruge folk til entreen. 

Foreningen bæres af frivillige der alle gør en stor indsats for at drive en forening til alles bedste, herunder aktiviteter, vandpleje osv. og mange yder en stor indsats for at gøre det attraktivt og let at være medlem.

Det hænder at der sker eller opstår fejl/mangler/misforståelser eller noget ikke lever op til forventningerne, men det forsøges så vidt det er muligt at rette op på.

FaceBook-siden er til for at dele erfaringer, informationer og fællesskab. Hvis der er problemer eller udfordringer, så henvend jer til bestyrelsen, frem for at ytre sig negativt på klubbens fb-side.

Så er jeg sikker på at de ansvarlige er både lydhør og villig til at hjælpe med at få afklaret og løst problemet.

Jeg vil gerne takke de frivillige, lodsejere, sponsorer, bestyrelsen, og takke Handelsbanken og Seatrout for at støtte især juniorerne

Med venlig hilsen

Bestyrelsen