Gødstrup sø


Kære medlemmer

Før vil jeg ønske jer alle et godt og fangstrigt nytår.

Dernæst må jeg desværre meddele, at vi er blevet opsagt som lejer af fiskeretten på Gødstrup sø.

Det er meget beklageligt, idet vi har været rigtigt glade for fiskeretten på søen.

Men vores udlejer, bredejerforeningen af Gødstrup sø, er af en anden opfattelse. De mener vi har overtrådt alle regler for fiskeriet, bl.a.:

–          Fiskeri efter solnedgang.

–          Isfiskeri.

–          Fiskeri i april måned – trods fredning.

–          Fiskeri med flere stænger.

–          Fiskeri med levende agn.

–          Fiskeri med motor.

Vi er ikke tidligere blevet gjort opmærksomme på overtrædelserne, og står derfor uforstående overfor deres beslutning.

Såfremt vi var blevet gjort opmærksom på problemet, havde vi naturligvis taget fat i det med det samme.

Men beslutningen står desværre ved magt, og vi har derfor fjernet vores båd d. 30. december, da den ellers ville blive fjernet af bredejerforeningen.

Til gengæld kan vi så meddele, at vi arbejder på at få en båd liggende ved Fuglsang sø, som vore medlemmer kan anvende.

Fuglsang sø brillerer allerede med gedder op til 11 kg. og aborrer i 2 kg. klassen.

Vi håber snart at have en løsning, og vil informere her på hjemmesiden når vi har nyt i sagen.

Venlig hilsen

Svend