Generalforsamling


Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 20. januar 2011 klokken 19.30 i klubhuset, Ålykkevej 15, 7400 Herning

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Indkomne forslag
 9. Fastlæggelse af kontingent og indskud
 10. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m.
 11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 5 dagen inden afholdelsen.