Frygt for PFOS-forurening i Karup å


Frygten for forurening med det kræftfremkaldende stof PFOS har fået Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til at fraråde fiskeri på Flyvestation Karups område.

Da vi har vandet på modsatte bred, anbefaler vi at man genudsætter fisk.

Per Dolleris Knudsen formand for Flyvestation Karups Sportsfiskerforening skriver,

– Det er korrekt, og jeg har forståelse for, at man bruger forsigtighedsprincippet, når man ikke ved, hvor slemt det står til, siger han.

Flyvestation Karups Sportsfiskerforening er forbeholdt ansatte på flyvestationen. Foreningen har fiskeret til en strækning på omkring seks kilometer af Karup Å.

Når fiskeri på flyvestationens område nu frarådes, skyldes det, at der i Hesselund Bæk er målt store mængder af PFOS – et flourstof som tidligere blev brugt til brandslukning. Viborg Kommune har ifølge Jyllands-Posten planer om at tage prøver for at undersøge forureningen i Hessellund Bæk og en del af Karup Å.

Så derfor anbefaler vi at man genudsætter alle fisk på Hyttestykket

Mhv Bestyrelsen

Se mere her https://www.tvmidtvest.dk/viborg/frygt-for-pfos-forurening-fraraader-fiskeri-paa-flyvestationens-omraade?fbclid=IwAR2rd7ffh4xW3D07X8tqLOSi3cM8G6e2-Pms8Ray7tatVavnPxZkRMQtcd8