Fredning af hunlaks i Skjern å fra 1/9 2013


Bestyrelsen i SÅS har på bestyrelsesmøde d. 20.8.2013 vedtaget, at alle hunlaks fanget fra og med 1.9.2013 og resten af sæsonen 2013 skal genudsættes. Beslutningen er taget, da opgangen af gydelaks i år er meget lille. Overtrædelse medfører udelukkelse fra fiskeri i fiskevand hørende under SÅS i år samt næste år.

Der er brug for alle hunlaks, hvorfor bestyrelsen gerne vil opfordre lystfiskere til allerede nu at genudsætte hunlaksene.

Er man i tvivl om hvorvidt det er en han eller hunlaks bør man læse folderen om danske laks og havørreder, der er udgivet af Danmarks Sportsfiskerforbund. Hanlaksen er nu ved at have udviklet kæbekrog, hvorfor man kan se kønsforskellen. Er man i tvivl, bør man sætte laksen ud. SÅS har orienteret DTU, der bakker op om fredningen.