Forenings Info


2019 har givet visse udfordringer ved HI-LF`s fiskevand.

I Karup Å kom der gang i siv og grøde tidligt på året. Da der skulle klippes grøde første gang – ja så sejlede de for mig og resten af bestyrelsen at se, bare en tur ned af åen, med ganske lidt eller ingen brug af klipperen.

Derfor henvendte bestyrelsen sig til Viborg kommune og KÅS`s vandpleje udvalg og formand. Alle ”undtaget” kommunen var enige om at kantklipningen ikke var noget værd eller ikke udført – svaret, vi fik tilbage, var der ikke ville blive gjort mere, men det ville blive gjort bedre ved efterårs klipningen…

Nu er efterårs klipningen så begyndt. Jeg var selv på Hyttestykket torsdag aften og kunne konstatere, der var klippet i åen, men kantklipningen var igen meget dårligt udført. Der er taget billeder og sendt til formanden for KÅS, som har sendt klagen til Viborg kommune.

Bestyrelsen gør, hvad vi føler er rigtigt i forsøg på at skaffe fiskeforhold, der gør det muligt at nyde en fisketur ved åen.

Vi håber det lykkes!

Pbv.

Jan Andreasen