Opsyn med fiskevand


Karup Å

  • Allan Bay, Ved hegnet 6, 7540 Haderup, Mobil: 61668381, E-mail: ab [Email: ab #AT# hi-lf.dk - erstat #AT# med @ ]
  • Bo Østergaard, Solvænget 17, 7400 Herning, mobil: 60 22 08 03, e-mail: boe [Email: boe #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]

Skjern, Brande Å og Vorgod Å

  • Casper Hansen, Hagelskærvej 31a, 7430 Ikast, mobil: 22 52 09 84, mail: ch [Email: ch #AT# isi.dk - erstat #AT# med @ ]
  • Jan Andreasen, Vestergade 49 c st., 7400 Herning, mobil: 26 27 50 82, e-mail: ja [Email: ja #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]

Fjederholt Å og Rind Å

  • Lasse Gildbjerg, Østertoften 23, 7400 Herning, Mobil: 61 71 92 61, e-mail: lgf [Email: lgf #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]
  • Jim Thaysen, Bøgenskvarter 101, 7400 Herning, mobil: 41 41 53 24, e-mail: jt [Email: jt #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]

Søerne

  • Frank Sjøgreen, Højris Alle 78, 7430 Ikast, mobil: 28 97 14 46, e-mail: fs [Email: fs #AT# hi-lf.dk - erstat #AT# med @ ]

Karstoft Å

  • Knud Ø. Knudsen, Storåvej 78, 7400 Hernning, mobil: 40 15 29 66, e-mail: kasserer [Email: kasserer #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]