Om HI-LF


Herning sportsfiskerforening er en ikke kommerciel forening hvis formål er at stille fiskevand til sine medlemmers rådighed, og at tilbyde alle med interesse for lystfiskeri mulighed for at dyrke denne aktivitet.

Foreningen råder over mere end 75 km godt fiskevand ved følgende fiskevande: Skjern Å, Karup Å, Fjederholt Å, Rind Å, Karstoft Å og diverse søer. Herning Sportsfiskerforening samarbejder med Skjern Å Sammenslutningen og Karup Å Sammenslutningen om fiskeopdræt og udsætninger.

For mere information se her: