Fjernelse af opstemningen ved Hyttens Dambrug og Sandfeld- Hesselvigkanalen


Jeg er af Bo Fomsgaard blevet gjort opmærksom på, at der foreligger en misforståelse omkring nedlæggelsen af stemmeværk og oprettelse af stryg i Skjern Å som omtalt i sidste udgave af meppsen. Følgende referat burde kunne rette misforståelsen.

Det ser ud til at følgende løsning er valgt:

Stemmeværket ved Hyttens Dambrug fjernes, og erstattes af et stryg i Skjern Å. Fremtidig vandforsyning sker via gravitation gennem kanalen, der bevares med nedsat vandforsyning i henhold til reducerede vandindvindingstilladelser til de 3 dambrug. Forslaget indebærer også en afgitring af kanal i henhold til gældende lovgivning.