Fiskevand 4


Kære alle.

Vi har desværre oplevet en nedgang i antallet af medlemmer for 2012, og derfor en nedgang i vore indtægter.

Denne nedgang medfører naturligt, at den ansvarlige bestyrelse skal evaluere på indtægter og udgifter.

Indtægterne er hovedsaligt baseret på kontingenter, sponsorater samt arrangementer – udgifterne ligger på fiskevand, husleje, mm.

Bestyrelsen vil på næste møde, medio september, diskutere vore muligheder for at øge indtægterne samt reducere udgifterne.

 

Et uundgåeligt punkt på dagsordnen, vil være at evaluere vort fiskevand.

Vi vil se på prisen kontra værdien, herunder se på fangsterne i vores database på hjemmesiden.

Og sagen er klar: hvis vi vurderer at lejen på et stykke fiskevand ikke modsvarer udbyttet, er stykket i farezonen for at blive opsagt.

Jeg må erindre om at vi har indberetningspligt på laks, havørred, stalling, bækørred og gedde, disse arter skal være indberettet senest 10 dage efter fangst. Husk desuden, at stallingen foreløbig er totaltfredet i Danmark de næste 3 år (år 2011,2012 og 2013)

Jeg er vidende om at nogle folk er af den opfattelse at indberetninger helst skal undgåes, idet de frygter deres “hemmelige” stykke pludselig overrendes.

Dette er en misforstået opfattelse og skader HSF. Des flere fangster vi kan fremvise, des større popularitet kan vores forening nyde, med en øget interesse og medlemstilgang til følge. Hvilket igen fører til bedre økonomi og mulighed for nyt fiskevand.

Hvis man går og putter med sine fangster, risikerer man at man på hjemmesiden pludselig kan læse sit “hemmelige” stykke opsagt. Og det ville da være værre end at dele med andre.

 

Som sagt har vi møde medio september, hvor ovenstående er på dagsordnen.

Bestyrelsen har tidligere brugt megen energi på fiskevandsanalyser med svigtende held, derfor vil vi ikke genbruge denne mulighed.

Jeg vil i stedet opfordre folk til at kontakte bestyrelsen, eller lave indlæg på hjemmesiden hvis de har et stykke fiskevand, kært som ligger i “farezonen”

Vi vil naturligvis ikke pille ved vores attarktive vand i hovedløbet af Skjern å og Karup å.

 

Jeg håber ovenstående indlæg vil skabe forståelse.

Mvh, samt knæk og bræk

På HSF bestyrelses vegne

Svend Fabricius-Svendsen


4 thoughts on “Fiskevand

 • martin jensen

  Jeg tænker lidt at det kunne være rart om bestyrelsen gav en form for respons på de indlæg som kommer til et sådant emne, tilkendegiver hvad de tænker og om de vil tage kommentarerne i betragtning eller om beslutningen er taget (selvom vi jo faktisk godt ved at det er den jo sandsynligvis allerede)
  Men tænk på at ved at opsige en lodsejer ved Karup eller Skjern Å kunne man sikre de mindre stykker i flere år.

 • flemming pedersen

  Hej

  Jeg kan kun tilslutte mig Lars & Martins kommentarer – foreningen er ved at miste grebet om at stille billigt fiskevand til rådighed. Pas på med ikke at miste medlemmer til de nye mindre foreninger hvor kontingentet kun koster 1/3 af hvad det koster i HSF.

  Skær i stedet ned på det dyre vand – hvor mange kilometer behøver man? Selv går jeg kun på ca. 2 kilometer dyrt vand – har ikke tid til mere.

  mvh

 • martin jensen

  Er meget ked af udmeldingen om at man ved en beskæring af fiskevandene allerede på forhånd konkludere at skjern Å og Karup Å ikke er fare, men at man kun vil skære i de mindre vandløb.
  Jeg mener at det er en helt forkert indstilling at have, og hvis man ender med kun at have lakse og havørredvand risikerer man at miste flere medlemmer. Vi er mange som nyder at gå med fluestangen ved et mindre vandløb og se om der skulle gå en bækørred et eller andet sted. Hvorfor skal alle ensrettes, og hvorfor er det eneste gyldige fangstobjekt laks eller havørred?
  Det er ved de mindre vandløb man får de store naturoplevelser, -ikke på de overrendte stykker ved skjern og kaup å’s hovedløb. Se fordomsfrit på stykkerne og opfyld §3 i vedtægterne som de lød før: at stille alsidigt fiskevand til rådighed for foreningens medlemmer.
  Med alt respekt: Der er andre fisk i de danske vandløb end laks og havørred, det andet grænser til snobberi.

 • Lars Bo Hansen

  Som nyt medlem af foreningen “2011” er det ikke spændende at finde ud af at der skal skæres ned i fiskevandet. lakse og havørret vand lader ikke til at være i fare, så det må jo være bækørred stykkerne som skal ofres. jeg har brugt flere ture rundt til vores vand for at finde lidt godt tørfluevand med ørreder. så hvis vi som forening må skære ned på vand. skal det der er tilbage være af en sådan kvalitet at det bliver brugt. Det øverste stykke af Fjederholdt å er en sand perle af slynget naturlig å med insekter, ørred og stalling. Dette stykke vil jeg meget nødigt se forsvinde.

  MVH
  Lars Bo Hansen

Lukket for kommentarer.