Fiskevand i Skjern Å? 1


Alle er vel efterhånden klar over at Skjern Å kan fiskes fra den 1. april i år, det er dog de færreste der er klar over hvor meget fiskevand Herning Sportsfiskerforening egentligt har til rådighed den kommende sæson.
Det er ganske vist at HSF mister fiskevand i Skjern Å, jeg ved blot ikke hvor meget.

Det hele udspringer i Danmark Sportsfiskerforenings klage over vandindvindingstilladelserne til 2 dambrug ved Skjern Å Nørrekanal, trods det at de sad med ved bordet da der skulle findes en øsning på problematikken omkring kanalen. Flere af Lodsejerne ved Skjern Å er blevet sure ikke alene over klagen men den generelle evne til at stikket hoved i busken

Man kan så spørge sig selv hvad har HSF med Danmarks Sportsfiskerforbund at gøre – intet, hvis ikke det var fordi at næstformanden for HSF repræsenterede DSF under de famøse forhandlinger!!! Man kan jo syntes hvad man vil angående DSF´s 100% politik uden hensyntagen til at der findes andre mennesker, foreninger og interesser mm, men to ting er helt sikkert:

 1. Passageproblemerne samt smolttabet til kanalen bliver ikke øst i den nærmeste fremtid på grund af klagen (det fremsatte forslag ville have givet en væsentlig forbedring af forholdene nu og her, en vandindvindingstilladelse er blot gældende 10 år)
 2. HSF mister fiskevand i Skjern Å
  Næstformanden og derved bestyrelsen burde kende til det her og burde derfor informere sine medlemmer hurtigst muligt, der er under en uge til sæsonstart.

Husk lige dem der ikke har internet.


One thought on “Fiskevand i Skjern Å?

 • Børge Thomsen (Formand HSF)

  Det er ganske vist! Herning Sportsfiskerforening er på lodsejernes side

  Tak til Ole Damgaard for indlægget omkring det som vi i bestyrelsen kalder “Kanalsagen”.

  Det er måske ganske vist, at vi mister fiskevand ved Skjern Å, men vi ved det ikke helt sikker på nuværende tidspunkt, og vi ved heller ikke hvor meget det i givet fald vil dreje sig om.

  Det er ganske vist, at Danmarks Sportsfiskerforbund har klaget over vandindvindingstilladelser til dambrug ved Skjern Å Nørrekanal. Som vi har fået sagen beskrevet drejer det sig yderligere om, at forbundet ønsker vandindtaget til selve kanalen ændret markant. Det betyder, at der ud over de lodsejere der har dambrugsinteresser, også er en lang række andre lodsejere, der bliver berørt af forslaget. Samtidig bliver en historisk kanal – Nørrekanalen er 140 år gammel (har jeg fået oplyst) – delvist ødelagt.

  I bestyrelsen er vi enige med Ole Damgaard omkring DSFs rolle i sagen. Som vi har fået den belyst af lodsejerne, så har forbundet et helt konkret troværdighedsproblem, og vi må sige, at det er med god grund lodsejerne føler sig forulempede af forbundet. De føler simpelthed, at forbundet er en kamporganisation, der ikke overhovedet tager hensyn til dem, og nu er det jo engang dem, der bor og lever derude ved åen eller kanalen. Lodsejerne er faktisk meget konstruktive, når det kommer til miljøet og i forhold til at skabe forbedringer, men som Ole skriver, så har forbundet en 100% politik, så kom ikke her og snak om kompromis.

  Ole har også ret i, at det fremsatte forslag ville have givet væsentlige forbedringer af forholdene omkring kanalen her og nu, f.eks. i forhold til smolttab. Nu kan vi få en langvarig sag, til skade for Skjern Å og for laksene mens den står på og til skade for lystfiskerne.

  Hvem skal lodsejerne straffe, når de føler sig dårligt behandlet af DSF? Det bliver naturligvis lystfiskerne. Nogen vil sige, at vi bliver taget som gidsler, og at lodsejerne overreagerer. Vi synes ikke lodsejerne overreagerer. De reagerer fordi de føler, at DSF har været/er helt urimelige i deres fremfærd. Og hvem er DSF? Det er lystfiskerne, og derfor kommer reaktionen over for foreningerne. Det er helt naturligt, og det kommer til at kræve store anstrengelser, at få øst denne konflikt, og at undgå fremtidige konflikter. Efter vores opfattelse, så er det en sag for SÅS – Skjern Å Sammenslutningen. Som et samlende led for alle foreninger langs Skjern Å, så må det være herigennem, vi skal have øst den form for problemer. Det vil vi arbejde for i Herning Sportsfiskerforening.

  Som Ole skriver, så er vi ikke medlem af Dansk Sportsfiskerforbund, men vores næstformand Jørgen Poulsen sidder i forbundets bestyrelse. Om han konkret har været med i forhandlingerne omkring kanalen, det ved vi ikke , men kendsgerningen er, at Jørgen Poulsen nu er udtrådt af Herning Sportsfiskerforenings bestyrelse. Herning Sportsfiskerforenings holdning var simpelthen uforenelig med forbundets holdning, og Jørgen har valgt at stå på forbundets side.

  Med hensyn til fiskevand, så er det vand, der umiddelbart er i farezonen, Skjernvej 69, hvor Thuesens ejendom ligger oven for kanalen, og så er det Kristian Jørgens stykke ved Sdr. Felding – ca. 400 meter. Det er umiddelbart dem, der er indblandet i sagen. Vi afventer i øjeblikket de seneste reaktioner efter generalforsamlingen i Kanalselskabet torsdag den 22. marts. Sker der noget, vil vi informere her på hjemmesiden, og gennem Meppsen Nyhedsbrev, men vi er først nødt til at være sikre på, hvad det er vi skal informere om.

  Vi håber alle der har mulighed for det, vil få en rigtig dejlig premieredag ved Skjern Å den 1. april. Vejret ser under alle omstændigheder ud til at vise sig fra sin bedste side.

  Bestyrelsen

Lukket for kommentarer.