Fiskeri i Sunds sø


Hej alle

HSF har fået en henvendelse fra Fiskeri og bredejerforeningen for Sunds sø. Henvendelsen drejer sig om en person fra HSF, som ikke har overholdt reglerne for fiskeri i Sunds sø.

Jeg indskærper derfor kort nogle af de regler, som gælder for fiskeri i Sunds sø.

  • Det er ikke tilladt at anvende motor for “besøgende”, det er kun bredejere som må anvende motorer.
  • Der må kun fiskes med 2 stænger per person.

  • Der må kun anvendes agnfisk fanget i Sunds sø, af hensyn til smitterisiko.

  • Der må ikke fiskes inden for 60 meter fra breden.

Jeg må erindre om at det er den enkeltes ansvar, at kende love og regler for de vandløb og søer man fisker i.

Mvh knæk og bræk

Svend