En undskyldning til Ib Karstensen


Jeg er blevet gjort opmærksom på, at afsnittet i min beretning fra generalforsamlingen omkring konsortiet, der var interesseret i vores og andre foreningers fiskevand ved Skjern Å Sdr. Felding, kan give anledning til misforståelser. Beskrivelsen af det mistede fiskevand ved Ib Karstensen kan tolkes som om Ib Karstensen havde noget at gøre med konsortiet/den lille flok af ”lykkeriddere”, der forsøgte at leje flere foreningers fiskevand ved Sdr. Felding.

Lad mig sige det helt klart. Intet kan være mere forkert. Ib havde intet med konsortiet at gøre. Han kender alene i sin egenskab som lodsejer lidt til sagen, men han har aldrig haft noget med denne at gøre. Det var i realiteten også udgangspunktet for beretningen på dette område, men den komprimerede udgave af denne åbner altså også mulighed for en anderledes fortolkning.
Det vil jeg gerne personligt undskylde over for Ib, som hverken jeg eller foreningen har noget udestående med. Tværtimod har vi altid haft et godt og konstruktivt samarbejde. Og det ændres jo ikke, fordi vi nu ikke har fiskevandet længere. Ib ønskede at prøve noget nyt efter mange års samarbejde med Herning Sportsfiskerforening. Det har vi naturligvis respekt for.

Ret beset havde der floreret navne i forbindelse med konsortiet – og Ib Karstensen var afgjort ikke imellem dem. Men vi valgte netop at undlade navne, fordi det ikke var til gavn for noget – vi skulle jo videre. Derfor er det ærgerligt, at der har været mulighed for denne misforståelse. Der er nu foretaget rettelse, der gengiver sagen uden mulighed for misforståelse.

Hvem lodsejerne ønsker at leje fiskevand ud til er en privat sag. Herning eller andre foreninger har ikke patent på Skjern Å. Det var i realiteten et væsentlig punkt i min beretningen. Men også at vi naturligvis er modstandere af, at der kommer flere private lejere og konsortier, der ønsker at have fiskevandet for sig selv, og dermed. begrænser adgangen for foreningerne til Skjern Å. Det kan jeg altså ikke lade være med at opfatte negativt – egoistisk – og det er vel også en del af vores engagement i sagen.

Men det er ikke lodsejernes problem. Kritikken har aldrig været og vil aldrig blive rettet mod lodsejerne. Det er deres jord og dem der bestemmer, til hvem og på hvilke betingelser, der skal lejes ud. Så må vi bare sikre, at foreningen er konkurrencedygtig.

Børge R. Thomsen