En passioneret lystfisker og hædersmand er ikke mere


Det er efterhånden mange år siden, jeg lærte Kristian H. Nielsen at kende – omkring 1977 vil jeg tro. Jeg var kommet i bestyrelsen for HSF og ude ved vor fiskehytte i Karup traf jeg første gang Kristian med en stor cigar i munden, han var netop kommet hjem fra en Norgestur og havde fanget laks, som han stolt berettede om.

Kristian var den type man nemt kom i kontakt med og allerede dengang kunne jeg fornemme at Skjern Åen dens laks og natur var ”hjertebarnet”, her havde han fisket siden 1947.

Kristian var et socialt menneske, og det blev til mange fisketure såvel i Norge som herhjemme sammen med gode fiskekammerater samt barnebarnet Anders.

Årene gik og projektet ”Red Skjern Å L aksen” var i en opstartsfase. Her fik Kristian afgørende betydning på placeringen af DCV (dansk center for vildlaks) tidl. Vestjydsk Fiskepark.

Jeg var blevet formand for HSF og medlem af bestyrelsen i Skjern Å Sammenslutningen og SÅS manglede plads (klækkehus og et areal, hvor dette kunne placeres) så projektet ”Red Skjern Å Laksen” kunne videreudvikles.

Da jeg havde et fint forhold til Kristian og vidste, at han interesserede sig for projektet, kontaktede jeg ham i 1985. Kristian var straks fyr og flamme og med sit hjælpsomme væsen, gik der ikke længe inden tegninger til et nyt klækkeri for Skjern Å Laksen var bragt i forslag. Men her stoppede Kristians interesse ikke, da han vidste, at vi manglede et areal til placering af klækkeriet.

I januar 1986 ringede Kristian og fortalte mig, at han havde fået reserveret og forkøbsret ( med deadline) til et lille dambrug, der var blevet sat til salg, beliggende ved Kjelstrup bæk.

Nu skulle det gå hurtigt og Kristian aftalte mødetidspunkt med sælgeren. Kristian, formanden for SÅS, jeg selv med flere var på besigtigelsestur, som endte med at vi gerne ville købe. (Vi havde ingen penge).

Da der var andre interesserede købere, sørgede Kristian for at holde sælgeren fast på reservationen samt forkøbsretten – indtil SÅS havde fået indsamlet beløbet (amtet, kommunerne langs Skjern Å og lystfiskerforeningerne)

”PÅ RETTE TID OG STED” sagde Kristian senere, men mange lystfiskere skylder ham tak for den store hjælp han var. Noget han bør huskes for.

Det sociale sammenhold lå Kristian meget på sinde. Så Kristian, Jens Pedersen, Hans var så vidt jeg ved dem der etablerede og udviklede Old Boys Afdelingen i Hsf med lidt hjælp fra bestyrelsen.

Her var Kristian virkelig i sit es, når man mødtes til klubmøde i foreningen ”DE VOKSNE DRENGE” som den kærligt blev kaldt, men også de fælles fisketure og ikke mindst DE GULE ÆRTER den 1. marts ved Axel Linneberg.

Kristian var en populær person i Old Boys Afdelingen og udnævnt til æresmedlem af samme, og vi er ham alle sammen en stor tak skyldig for hans indsats og måde at være på.

Ære være hans minde!

På vegne af seniorerne HSF