En julehilsen 1


Kære medlemmer af Herning Ikast Lystfiskerforening

Selvom coronaen i den grad stadig har sit tag i Danmark, åerne er lukkede for i år, vintermånederne er kommet, julen står for døren og udsigten til nye fisketure langs foreningens vande måske er lidt langt væk, så er der stadig gang i foreningen. I bestyrelsen mødes vi fortsat – naturligvis med afstand – for at udføre bestyrelsesarbejdet.
Vi i bestyrelsen har derfor valgt at sende denne lille julehilsen ud, med lidt informationer om de ting der er sket, vedtaget og igangsat, og nogle af de planer, som ligger for fremtiden.

Aktiviteter og arrangementer
Efter et år der har været noget anderledes, end vi har været vant til, har vi som forening også måttet tilpasse os. Mange arrangementer er blevet aflyst, og vi har længe ikke haft mulighed for at mødes i klubhuset. Det er derfor også begrænset, hvad der er at fortælle på den front.
Vi afventer stadig retningslinjer, der gør det muligt for os at mødes og lave arrangementer, og vi har flere ting i støbeskeen såsom foredrag, kurser, fællesturer mm. Det giver dog ikke mening at sætte noget i søen, før vi kender retningslinjer og rammer, så når mulighederne igen opstår vil bestyrelsen og aktivitetsudvalget komme med nyt på den front.
En enkelt lille tiltag er dog i gang, da vi på foreningens facebookside har lavet en lille fotokonkurrence som alle kan deltage i. Her kan man se pletskud fra foreningens fiskevande rundt omkring og måske drømme sig ud til vandet.

Generalforsamlingen m.m.
Pga. corona-situationen er det pt. ikke muligt for os at melde ud, hvorvidt vi kan afholde generalforsamlingen. Der arbejdes på flere alternative løsninger i forhold til både et andet lokale end vores klubhus og andre datoer. Men vi kan ikke i skrivende stund melde noget klart ud. Så snart vi kan det, vil der komme informationer ud på både hjemmeside og klubbens facebookside, så hold jer gerne orienteret der.

Det er dog værd at nævne, at vi altid kan bruge ekstra hænder i klubben til diverse opgaver, så sidder du og har tid og lyst til at være frivillig i foreningen, så tøv ikke med at kontakte en i bestyrelsen.

Nyt om fiskevand for 2021
Der arbejdes som altid på at kunne tilbyde klubbens medlemmer godt fiskevand. Det arbejde sker både via godt samarbejde med lodsejere og via vandpleje. Der er som det ser ud ikke umiddelbart store ændringer i vores fiskevand for den kommende sæson, men små justeringer og en status er værd at nævne. Herunder kan der læses lidt om Skjern og Karup å.

Fra Skjern å kan fortælles at med virkning fra sæsonstart 2021 har HI-LF opsagt aftale om medfiskeretten for AROS Lystfiskerforening (tidligere Århus Lystfiskerforening). Det drejer sig om stykket Skjernvej 115, som fra sæsonen 2021 nu udelukkende er forbeholdt medlemmer af HI-LF.
Samtidig har vi i HI-LF ikke længere medfiskeret på AROS’ stykke nedstrøms Skjernvej 115.

Ellers er der godt gang i gydningen i både Skjern og Karup, så det oplagt at tage ud og opleve et af naturens små vidundere i de kommende dage og uger – det er nu det sker. Der er meldinger om massiv aktivitet på gydebankerne mange steder. Vi vil dog fra bestyrelsen opfordre til, at man færdes med forsigtighed langs åerne og giver fiskene ro og plads til at gøre det de skal.

Fra Karup å kan det fortælles, at der er en fin dialog i gang med kommunerne, lodsejere og KÅS, omkring en bedre kantklipning i den øvre del af Karup Å, som vil være til gavn for åen. Det har også den ”sideeffekt” at vores mulighed for bedre at kunne fiske på stykkerne mellem Karup og Agerskov er tilstede. Lige præcis den del af åen holder en hel del fisk i sensommeren og efteråret.

Beslutninger fra lystfiskermødet
Som det allerede er meldt ud på foreningens hjemmeside, blev der på repræsentantskabsmødet i Skjern Å Sammenslutningen i begyndelsen af november, besluttet af frede havørreden i en periode på 3 år i Skjern Å systemet. Skjernådalens Lystfiskerforening havde stillet forslaget, idet man vurderer, at antallet af ørreder i Skjern Å systemet er alt for lavt. Trods en mindre fremgang i fangsterne af havørred i 2020, er antallet meget langt fra det, som der burde blive fanget i et system, med mere end 2000 km vandløb. Der kan læses mere om dette i opslaget på hjemmesiden.

Det blå rum
Der er noget nyt på vej ved Fuglsang sø, som jo er “nabo” til vores klubhus. I november blev første spadestik taget til en ny bygning ved Fuglsang sø, beliggende på modsatte side af højhusene, der, hvor de blå containere, som kajakklubben længe har brugt, har stået. Det blå rum kommer til at bestå af en hovedbygning med adgang for alle interesserede, og stedet forventes at blive samlingssted for flere forskellige foreningers arrangementer, såsom vinterbadere, kajakklubber, triatleter, motionister, lystfiskere og mange flere. I hovedbygningen vil der også blive rum, som kan lånes via netbooking, hvor foreningerne, der har hjulpet med at starte projektet, får fortrinsret. Udover hovedbygningen, hvor der er både opvarmede rum, overdækkede rum og store arealer med stier, terrasser, bålplads mm, er der også lokaler med opbevaring og vedligehold af kajakker og måske en båd eller to. Et stort broanlæg med tilhørende sauna, der også kan bookes online, er også en del af “det blå rum”.

Bo Østergaard og Frank Sjøgreen fra klubben, har været med i processen helt fra start, for et par år siden. Alt fra idefasen, skitser, snak om budgetter og sponsorer og meget mere, har været yderst interessant, og det har været en spændende rejse, med masser af møder på bl.a. rådhuset med arkitekter, andre foreninger og folk fra kommunen, der også har spyttet en del af de mange millioner i projektet, som var nødvendige for at få drømmen gjort mulig. Nu er det i gang, og byggeriet forventes færdigt en gang til sommer, hvor vi planlægger at tage jer en tur med derud, så I kan se huset, og vi kan snakke om dets muligheder. Her tænker vi eks. undervisning i fiskeri for juniorer og seniorer, foredrag, kastekurser og meget mere.

Alle vores medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Herning Ikast Lystfiskerforening


One thought on “En julehilsen

  • Stuart Longhurst

    Happy Christmas to all of you – lets hope we can look forward (in the second half of the season at least) to a Corona-Reduced season.

    Stay safe and I hope to see some of you next year…

    //Stuart

Lukket for kommentarer.