Der er så dejligt derude ved åen…


dueholm.jpgDen 20.-22. april havde min makker, Bjørn Pedersen, og jeg tre oplevelsesrige dage på strækket fra Øvig til Hesselvig Enggaard: Fredag var vi ved at blæse i åen. Llørdag mødte vi Niels Præst for hvis fødder der lå en fin laks, så blank så blank, at man blev blændet på 200 meters afstand. Ingen laks til mig, men dog regnbuer og så den lille fyr på billedet en finnestribet ferskvandsulk, der efter mine begreber er endnu mere sjælden end laks. Men her er jeg måske galt afmarcheret? Og søndag: Kronhjorte i spring over vejen og isfuglen i hastig flugt henover den blanke vandoverflade ved Øvig: “Juvelen ved den danske Aa… en vinget, levende Safir… dig lånte Himlen af sit Blaa. Til Hælvten Næb, i Øjet Flint… Af Paradisets Spejl en Splint!”. (Johannes V. Jensen).

Finn Dueholm Larsen