Skjern Å systemet


Hønens plads

Den 16. april mødes vi 4 mand hvert år helt oppe ved Forvirringen ved Arnborg på HI-LFs fiskevand. Nillers kæreste havde lavet en flot kage, hvor der var skrevet Knæk og Bræk […]


Rydningsdage ved Skjern Å

Vi holder rydningsdage langs vores stykker ved Skjern Å søndag d. 10. og 24. februar samt søndag d. 10. marts. Vi mødes kl. 09:00 ved Tjæreovenene og slutter kl. 13:00, hvor foreningen er […]