Breaking – Nyt fiskevand ved Fjederholt å


Nyt spændende superflot fiskevand. Vores fiskevand i Fjederholt Å har i flere år været kendetegnet ved få strækninger med virkelig godt og spændende fiskeri, men også mange strækninger hvor der ikke kan fiskes pga sump og kraftig beplantning.

Det er lykkes at få 2 nye strækninger, det ene på godt 2 km. og det andet på knap 2 km. Begge strækninger er kendetegnet ved at være let tilgængelige og med masser af gydepladser, stryg og dybe huller. Der er laks på strækningen, I vinter blev der fundet en død laks på 1,15 meter på den ene strækning.

På begge de nye strækninger er der kort afstand fra parkering til åen. Samlet set har vi nu 4 store strækninger ved Fjederholt Å. De strækninger der ikke er tilgængelige er opsagt og det samlede resultat er en lavere fiskeleje i Fjederholt Å.

Strækningerne set opstrøms og nedefter er: Resenborgvej, Kølkær Bro, Okkelsgård og Slumstrup.

Knæk og Bræk

Bestyrelsen