Black Ant


Myre imitation, hvor hacklet bindes midt på krogen, så adskiller for- og bagkrop.

Binder: Lars Relund, Ophavsmand: Ukendt

Krog: Tørflue str. 12 – 20.
Bagkrop:
Sort flyrite eller ligende.
Hackle: Sort hane.
Forkrop:
Sort flyrite eller ligende mindre end bagkroppen.

Nok den tørflue jeg har fanget flest fisk på. Den har både stalling og ørred på samvitigheden. Især stallingerne i Fjederholt Å elsker denne flue.