Bidt af en gal laksefisker


Artikel bragt i meppsen 3/1997. God fornøjelse.


Af Jim Thaysen

Der kan fanges laks i Skjern Å. Ole Damgaard kan.De gamle laksefiskere, der endnu kan svinge stagen, er vendt tilbage til Skjern Å. Men nye er også kommet til, og de kan altså også fange laks. Jeg har sat en af dem, Ole Damgaard, stævne for at få en rigtig laksesnak.

Vi har nok alle hørt om dem eller læst om dem, de gamle stolte laksefiskere, der havde deres revir ved den sagnomspundne Skjern å. Mange af dem stoppede med fiskeriet, da laksen næsten forsvandt fra den herlige Skjern å, og en del af de virkelige pionerer i laksefiskeriet er naturligvis draget til de evige fiskepladser.

Med projektet “Red Skjern Å-laksen” og med de mange andre tiltag, der er gjort for at forbedre laksens muligheder, er der heldigvis mulighed for igen at få en ægte Skjern Å-laks på krogen.

Ole Damgård

Ole er en af de yngre laksefiskere, men bestemt ikke nogen novice. Han har adskillige laks på samvittigheden og lever og ånder for Skjern Å. Han har naturligvis opbygget en viden om laksefiskeriet, der gør at han er god at lytte til. Måske kan han give os troen på, at det er muligt at fange en laks i Skjern å. Jeg har stillet Ole nogle spørgsmål og tror svarene er en god ballast, for os, som utroligt gerne vil fange en Skjern Å-laks.

Hvordan får man succes som laksefisker?

At fange en laks i Skjern å er bestem ingen let opgave. Det har det aldrig været, selv ikke i de gode gamle dage – men det er dog ikke umuligt.
I året 1997 bød Skjern Å på et fremragende havørredfiskeri. Der var nok ingen andre åer i det danske landskab, der kunne måle sig med Skjern å, når det gjaldt muligheden for at fange en havørred. De fleste lå på 1,5 – 2 kg, men også flere vægtige basser på 5, 6, 7 og 8 kg kom på land. De fleste havørreder blev taget på det regulerede stykke fra Borris og ud efter, men det var også der det meste fiskeri foregik. Hvis man ikke kunne lokke laksen, var der gode muligheder for, at man kunne få en havørred som sidegevinst også på Hernings vand.

Held, flid og atter flid

Der er flere ting, som er bestemmende for, om man får succes med laksefiskeriet, særligt når det gælder Skjern Å-laksen. Noget kan du lære. Andet kommer først, når du har brugt mange timer ved åen. De vigtigste ting, du skal have i orden er:

  • Held
  • Flid, antal fisketimer, antal kast m.m.
  • Kendskab til fiskevandet og standpladserne
  • Fisketeknik
  • Troen på at det kan lade sig gøre

Opfylder man de 5 punkter er chancen for laks stor.

Fortæl om nogle af dine laks?

Min første Skjern Å-laks fik jeg under mit første besøg ved åen i efteråret 1991. Det var rent held. Jeg havde den gang købt et ugekort, gravet en spand orm og på fjerde fiskedag tog laksen min orm, og jeg kunne lande min første Skjern Å-laks. Laksens skønhed og dens fantastiske farver gav mig en form for besættelse og lagde kimen til mit laksefiskeri i Skjern Å.
Siden da har jeg fået laks hvert år i Skjern å – undtagen i 1992 hvor jeg kun havde en samlet fisketid på et par dage.
I 1994 begyndte jeg at fiske mere målrettet efter laksen i Skjern Å. Mange rystede på hovedet, og jeg tør ikke tænke på, hvor mange fisketimer dette års laks kostede mig. De mange timer ved åen gav det mig et kendskab til laksens standpladser, samt en bedre og bedre fisketeknik.
Det er dog ikke værd at satse på at være så heldig som jeg var dengang i 1991. Jeg har mødt lystfiskere, som har forsøgt sig i mere end 25 år, og som endnu ikke har fået deres første Skjern Å-laks.
Er man stædig nok, og bliver man ved med at fiske i Skjern Å – eller i Vorgod Å for den sags skyld – og her taler jeg om 3 – 4 gange om ugen hele sæsonen igennem, skal man være uheldig, hvis man ikke på et tidspunkt rammer ind en laks, der vil noget.
Der kan være tidspunkter, hvor det er ligegyldigt, hvad man kaster ud til laksen. Den tager alt, om det så er en kokasse. For at ramme det tidspunkt, er det en dårlig ide først at tage ud, når meldingerne om lakse-fangst har bredt sig. Man skal helst være der, når det sker og ikke flere dage senere.
I 1995 gik jeg ene mand det meste af sommeren uden at se skyggen af fisk. Men så skete det Lige pludselig rejste åen sig bag min spinner, og jeg kunne se en ca. 4 kg’s laks følge efter. Jeg lod spinneren falde, og så jeg gav spinneren fart. Så tog laksen spinneren, væltede rundt i overfladen et par gange og slap fri.
Dagen efter var jeg igen ved åen. I allerførste kast sad den der, en næsten sølvblank laks på 5,5 kg. Tredjedagen fik jeg yderligere en laks på 3,1 kg og en havørred på 3,6 kg.
Dette rygtedes naturligvis, men nu var vi kommet til det tidspunkt, hvor kokassen ikke virkede længere. For at 6 laksen i tale nu krævede det, at man kendte standpladserne og fiskede på den rigtige måde – og så skulle man alligevel være heldig.

Hvilken teknik skal man bruge?

For at lære åen og dens standpladser at kende er der kun en ting at gøre. Man må fiske, fiske og fiske. Når man går ved åen, kan man lære meget af at betragte lokale fiskere. Hvor fisker de? Hvad fisker de med? Hvordan fisker de’? Det drejer sig om at lære åen og dens luner at kende på kortest mulig tid.
Når man husker på, at den årlige fangst af laks i Skjern Å ligger på 30 – 40 laks, så er selv 1 laks mange. Jeg kender efterhånden nogle garvede fiskere ved åen, som får – ikke tonsvis af laks – men 1, 2 måske 3 laks i Skjern å om året. Det sjove er, at det er de samme fiskere, som får laks hvert år, og hvorfor så det’?
En af forklaringerne er naturligvis, at de fisker jævnligt – ikke nødvendigvis heldagsture, blot et par timer 3-4 gange om ugen.
På den måde har de hele tiden overblik over, om der er kommet fisk op, og de ringer næppe til Tv Midtvest for at annoncere. De kender åen og dens standpladser så fisketiden bliver brugt effektivt.
Når man betragter de garvede fiskere og ser deres kaste/fiske -teknik kunne man tro, at de er ude på at fange flyvefisk eller måske en vovse i bagkastet. Mange griner og spørger sig selv, hvem der har lært dem at fiske, men tag ikke fejl. Er der noget, de kan, så er det at fiske og at fange fisk.

Glem alt om smarte kast

Fidusen er, at man skal glemme alt om de lange smarte kast ned af åen, hvor det tager fluen en halv time at svinge ind til egen bred. Det er langt bedre at kaste små kort kast, hvor fluen svinger hurtigt rundt og får fart og liv. Læg kastet 10 – 20 grader nedstrøms i forhold til vinkelret.
Når man betragter det stigende antal lystfiskere, der gerne vil fange en Skjern Å-laks, er det ofte tydeligt, at det er lystfiskere der er vant til at fiske havørred i eksempelvis Karup å, og at de bruger deres teknik herfra i Skjern Å. Havørredfiskere har det med at tage 1 – 2 skridt mellem hvert fjerde kast. Det dur i de fleste tilfælde ikke, når man fisker efter Skjern Å-laksen. De garvede gutter, der kan fange laks, fisker hurtigt. De tager 5 -10 skridt mellem hvert kast. De sørger for at få fisket noget vand igennem. Hvis ikke laksen tager første gang så glem den, i hvert fald for et stykke tid.
Jeg har ikke selv oplevet det, men en af de før omtalte garvede lystfiskere har fortalt hist en om, at han har mødt en lp fisker, der havde stået og kastet til den samme laks i timevis for til sidst at give op. Derefter gik han selv ned og kastede ud en gang – og resten burde være overflødigt at fortælle. Jo flere gange en laks ser en agn des mere passiv bliver den. Selv om der er nogle, der har været heldige at fange laks i kast nr. 100, så lad være med følge deres eksempel.
Hvis du rejser en fisk – eller ser en – så lad være med at bombardere den med alt, hvad du har i tasken. Hvis du ryger, drikker øl eller lignende, så sæt dig hellere ned og slap af med din last. Brug hellere 5 minutter for meget end 5 minutter for lidt inden du giver den et kast mere. Hvis det ikke lykkedes nu, så brug et kvarter mere på en pause. Du kan også prøve at lokke den med noget andet eller mindre, eller du kan gemme laksen til dagen efter. Laksen skal nok være der i morgen også.

Laks 2 kg, 12 oktober 1995 Hvad skal man fiske med?

Man kan fiske med lige nøjagtigt, hvad der passer en: Flue, spinner, orm eller lignende. Blot skal man varierer størrelsen og dybden.
I de første par måneder af sæsonen eller indtil vandtemperaturen er oppe omkring de ca. 9 grader, er det vigtigt at fiske langsomt og dybt. Ikke bare dybt, men rigtigt dybt. Mange tror at de fisker på bunden, når de bruger en synke-3 line og får grøde på krogen. Det er muligt, de fisker dybt, men de kommer bare ikke ned i de dybe huller, hvor de få forårslaks står.
I foråret fisker jeg ofte med en 25 gram spinner, der er belastet med 30 gram. Det er tungt grej, og det kan virke opslidende, men når bly og spinner lige pludselig bliver nærmest vægtløs og forsvinder ned i et dybt hul, har man ikke bare fundet en god standplads, man har også fundet ud af, hvor dyb åen virkelig er.
Det er lykkedes mig at kroge to af de store forårskæmper, men laksen har vundet hver gang. Det er ikke umuligt at lokke de store forårslaks, som alle drømmer om, men jeg skal indrømme, at det er uhyre vanskeligt at finde forårslaksen.
Når temperaturen i vandet stiger, går jeg over til flue. Det sker gerne sidst i maj eller i starten af juni. Jeg fisker gerne med små fluer i størrelse 6. Red Tag Palmer er nok den bedste flue til Skjern Å, og bør stort set altid på forfanget. Fluer fisker jeg, som jeg har omtalt, hurtigt og med god afstand mellem hvert kast.
Når sommeren hen i september går på hæld, går jeg over til at fiske med orm. Laksen er – efter min mening – uhyre svære at få op til overfladen i efteråret. Vil man absolut fiske med flue, er det nok værd at bruge en tung synkeline.

Hvor skal man fiske?

Nogle steder er Skjern Å efterhånden ved at blive overfisket, men heldigvis for medlemmerne af Herning Sportsfiskerforening er der store dele af foreningens stykker, der aldrig fiskes på.
Vorgod Å har vist sig at blive bedre og bedre. En stor del af de laks, der bliver fanget under el-fiskeriet, er fra Vorgod Å, hvor foreningen har fiskeretten til adskillige km fiskevand.
Fordelen ved et fiske på stykker med meget få fiskere er åbenlys. Der er langt større chance for at laksen går til fluen, spinneren eller ormen, hvis det er første gang, den ser den slags tingester i vandet.
Kommer du til et fiskevand, hvor andre fisker efter laksen, så lad være med at gå ind foran ham – medmindre du går så langt foran, at han har 15 minutters fisketid, inden han når op til det sted, hvor du begynder. Husk, at når du tager hensyn til dine medfiskere, er chancen for, at de giver dig tips og fiduser langt større.

Hvordan bliver man en dygtig laksefisker?

Find noget lækkert fiskevand. Vælg et stykke, hvor naturen ikke er slidt. Det er et godt tegn på, at det ikke bliver overfisket.
Fisk strækket igennem med den agn, du nu har besluttet dig for at fiske med. Kast de før omtalte 10 – 20 grader i forhold til vinkelret, og tag 6 skridt imellem hvert kast.
Fisk det samme stræk igennem så ofte som muligt. Gerne 3 – 4 gange om ugen. Når du efterhånden har lært dit fiskevand og dets standpladserne at kende, kan du eventuelt udvide dit fiskevand. Brug tiden på de stræk, du ved kan rumme laks, særligt når du har mindre tid til rådighed. Tro på at hvert kast giver fisk. Det vigtigste er: Fisk ikke for at fange, men fisk af glæde, så skal resten nok komme.