Beretning, uddeling af pokaler, en forening i fremgang


2017 var det første år med den nye forening Herning Ikast Lystfiskerforening. Jeg har sagt det før ”det går den rigtige vej” jeg sagde det i 2015, hvor vi gik fra 375 til 384 medlemmer, og da vi i

2016 havde 410 medlemmer. I 2017  kom der endnu 11 nye medlemmer, så vi endte ud med 421 medlemmer, incl. Dobbeltmedlemmer, hvilket gav 49 medlemmer til os, og fra os til AHSF 91

Også på juniorsiden er der fremgang, Jim Thaysen og Torben Smedegaard fik selskab af en ny juniorleder, nemlig Emil Pedersen, de ældre medlemmer vil nok huske hans, far Alf Pedersen ”natmanden”

Velkommen på holdet Emil, vi er glade for at have dig med.

 

Et godt år hvor alle ISF og HSF aktiviteter er sammenlagt og godt på vej.

 

Der har været en del aktivitet i 2017.

 

 • 1.Marts premiere, med rundstykker om morgenen i Hessellund hytten, og der blev traditionens tro, serveret gule ærter hos Aksel Linneberg på Åhusevej senere på dagen
 • Rydning både ved Karup å og Skjern å.
 • Nye broer
 • Juniorture
 • Foredrag med Erland og Eigil
 • 16. april laksesæson start med hygge og grillpølser ved tjæreovnene
 • Arbejdsdag ved Hessellund hytten
 • KÅS konkurrencen
 • Speciel tilbud til nye medlemmer, og det gav pote og vi fik nye medlemmer
 • Åben fiskedag
 • God aktivitet på hjemmesiden og sociale medier.
 • Luftning af gydebanker i stedet for Elfiskeri i Karup å.

 

Det bliver spændene at følge hvordan ”nul” udsætninger i Karup å vil påvirke fangster fremover

Et af de store problemer var sælerne i Karup å og der bliver lagt pres fra KÅS, lodsejerne og kommunerne for, at finde en løsning. Vi håber, at kommunernes turistprojekt kan hjælpe til en løsning: ingen fisk, ingen turister

 

Ved Skjern å fik vi

5 års kontrakt med Store Skovbjerg

5 års kontrakt ved Vorgod å

Ny kvote inddeling ved Skjern å, som bliver delt i 2, kvote 1 fra 16 april og kvote 2 starter 16 juni, 10 % kvoten ligger på kvote 1, og så bliver 70 cm reglen ændret tilbage til 75 cm, så det er ens ved alle lakseåer.

Der vil også komme til at ske forandringer i SÅS. Vi har bestemt, at der bliver nedsat et udvalg som skal se på vedtægterne og bestyrelse sammensætningen.

Vi vil i 2018 deltage i Skjern Å lystfiskerfestival og der kunne vi godt bruge lidt hjælp. Mere om det senere

 

På søsiden er der spændene nyt, da vi er kommet med i et projekt ved Fuglsang sø, og der er planer om at lave Fuglsang søbad, hvor vi får mulighed for at have vores båd.

 

Husk også at få et Ok kort, de støtter vores forening.

Vi har lavet en aftale med Vestjysk Forsikring, det vil Kim fortælle mere om under evt.

Vi har også fået lavet nogle Stickers med logo, som man kan få ved at henvende sig til Lars Relund

Og vi har lavet en aftale med Seatrout om klubskjorter, mere om det senere

 

Uden engagerede medlemmer og sponsorer kunne alt dette ikke lade sig gøre.

Jeg vil gerne sige tak til Seatrout og Handelsbanken for deres sponsorat i 2017, som især er kommet juniorernetil gode.

En stor tak til bestyrelsen for jeres arbejdsindsats.

En stor tak til alle medlemmer for at i vil være med til at gøre HI-LF til en god og aktiv forening.

Sidst men ikke mindst vil jeg sig tak til Lodsejerne.

 

En ting der glæder mig rigtig meget, er den foreningsånd vi har.

Jeg bliver glad, når jeg til vores Åben Fiskeri arrangement, oplever at et nyt juniormedlem fanger sin første havørred og ser lyset og stoltheden i hans øjne. Eller når jeg ser en film som vores juniorer Jacob, Magnus og Mikkel har lavet, som ikke handler så meget om at fange fisk, men om det at nyde naturen og lave mad i det fri.

Netop det at slappe af med sit fiskeri og nyde naturen, mødes med andre lystfiskere er en stor og vigtig oplevelse i et rigtig lystfiskerliv.

 

Det kan ikke, efter min mening siges meget bedre end  generalløjtnant Kjeld Hillingsø i et interview svarede

 

”At være chef for Forsvarets Operative Styrker kræver beslutninger. Til tider nogle tunge nogen. Beslutninger der i værste fald kan lemlæste eller dræbe nogen af dem, man har ansvaret for. Det tager også tid at fordøje en køretur gennem Sarajevo med snig- skytternes kugler bankende imod den pansrede mandskabsvogn.

– Min datter siger, at jeg skal meditere. Hvorfor dog det? Jeg fisker!”

 

Hans fiskemakker nikker bekræftende og tilføjer.
– Da min kone døde, havde jeg de samme tanker kørende i hovedet hele tiden. Da jeg så stod ved en flod i British Columbia og opdagede, at jeg ikke havde tænkt en tanke i tre dage, var det en befrielse.

Nu er det Kjeld der nikker.

Diplomer 2017

Mikkel Munk
Gedde 88cm 7kg

Andreas Michaelen
Laks 101 cm 12,2 kg

Ole Lenler-Eriksen
Havørred 86 cm 7,5 kg

Lars Relund
Særlig indsats