Beretning generalforsamling 22 jan. 2015


Gen2015-2669

Den nye bestyrelse fra venstre: Bo Østergaard- Jan Møller Jensen – Jan Andreasen – Per Laursen -Torben Pedersen – Knud Ø. Knudsen – Hans Rudolph Lenler Eriksen var ikke tilstede da billedet skulle tages

Gen2015-2666

Pokaler 2014, fra venstre Gedde: Jacob Lorentzen – Bækørred: Lasse Frandsen – Særlig indsats: Kenneth Nielsen – Bedste indlæg på hjemmesiden: ”Laksedage” af Jim Thaysen – Laks: Jens Ingemann Michelsen

Hermed et kort referat fra generalforsamlingen d. 22. januar 2015 i klubhuset, hvor ca. 50 trofaste medlemmer var mødt frem.

Vores medlemstal lå i 2014 på små 314 medlemmer, en tilbagegang på 30 medlemmer, men det nye samarbejde med Aulum Haderup Sportsfiskerforening gav 60 nye medlemmer.

Knud gennemgår regnskabet. Kontingent-Indtægterne er steget pga. samarbejdet med AHSF, til trods for en netto nedgang i medlemsantal. Dagkortsalget er faldet støt i både 2013 og 2014. Dette har affødt beslutning om at indføre et premiere-dagkort til Skjern Å til dobbelt pris. Udgifterne er faldet – ikke mindst grundet arrangementet med lodsejerne på DCV og lidt besparelse på fiskeleje. Årets netto-resultat er et overskud på knap 23.000,- og en egenkapital på knap 250.000.

Henrik Værnø fortalte om seniorklubbens arrangementer, Som startede med gule ærter, hvilket var en stor succes. Der har været ture ud i det ganske land, og der er vistnok blevet fisket lidt på disse ture, og i hvert fald hygget en hel del. Også en tur til Norge berettes der om – igen med et flot resultat på 7 hjemtagne laks. Julefrokosten blev afholdt med 30 deltagere, der havde en dejlig dag. Klubben har store ting på programmet i indeværende år: en fødselsdag på 90+, ture ud af huset og planer om mange timers hygge og social samvær.

Torben og Jim beretter om juniorklubben. Der fortælles om herlige timer i selskab med de unge og ture, hvor der blev socialiseret, hygget og endda fanget fisk. Geddeturen i maj gav pænt med fisk, hvorimod turen til Limfjorden var knap så givtig ifht. fangede fisk. En tur til Rind å var en fantastisk oplevelse for alle mand, og Jim beretter, ikke overraskende, levende om den gode mad, der blev disket op med. Også på denne tur blev der fanget fisk og derudover signalkrebs. Sidste tur der berettes om, var turen til Fyn, hvor forældrene var på banen med kørsel, og succesen var i hus med fisk på land – også over målet. I tilgift lærte flere af de unge, at man kan meget selv, når mor ikke er der til at servicere en J og at det ikke er farligt at sove i ”æ dødmands seng”. Handelsbanken har været hovedsponsor, så mange ture har kunnet afholdes uden udgift for hverken de unge eller foreningen. Kenneth og Seatrout har været fantastisk til støtte turene blandt andet med spændende præmier,

Der er ingen aldersgrænse på turene, men som Jim udtrykker det: ”De skal selv kunne trække lynlåsen op”.

Niels Præst fortæller om el-fiskeriet. Alle turene til Karup gav fisk til det vigtige arbejde, og resultaterne for de enkelte ture har været udmærket og munder ud i et resultat på 15 liter æg. Fra Skjern å blev der set mange laks, og arbejdet resulterede i 50 liter æg. Søren Larsen opfordrede til, at vi er opmærksomme på, hvorvidt vores fangne laks er finneklippede.

Hans Rudolf beretter om arbejdet i vandrådet. Det har været en positiv oplevelse båret af et ønske om konstruktivt samarbejde. Der arbejdes med spildevand/vandløbsforbedringer, okker-indsats, fokus på vandranunkel og desuden afsættelse af penge til kortlægning af okker-problemer og meget mere som genslyngning, udlægning af materiale, hævning af bund, fjernelse af spærringer og sandfang. Et meget spændende arbejde, der udmønter sig i flotte resultater til glæde og gavn for vores vandløb. Mogens Styhr fortæller om vandrådsarbejdet i Karup å, hvor der blev indhentet godt 30 millioner til Viborg kommune til stor gavn for vores fiskevand. Her halter Herning kommune lidt bagefter, men de bliver fortsat presset af de involverede ildsjæle.

Knud beretter om en tur med Hans Rudolf og elever fra Herning Gymnasium, hvor der blev udsat havørred-yngel. En stor oplevelse for både eleverne og ”de gamle”, der nød samværet med de unge.

Der er indkommet forslag om fredning af bækørreden. Bestyrelsen roser forslaget, men bemærker, at vi i så fald ville være den eneste forening, der indfører dette. I stedet vil bestyrelsen stille forslaget i SÅS og opfordrer samtidig medlemmerne til, at bækørreder genudsættes og fjerner desuden præmien for største hjemtagne bækørred. Forslaget følges op af et ønske om at medtage havørreden i fredningsforslaget. Man kan frygte, at forslaget falder, hvis man forsøger at køre begge fredninger på en gang – man kunne med fordel stille forslagene separat.

Det besluttes at stille forslag i SÅS om fredning af bækørreden. Her udover vil bestyrelsens folk i SÅS tage en føling vedr. en eventuel fredning af havørreden – eksempelvis områdebestemt.

Vi opfordrer vore medlemmer til at tilmelde sig Betalings Service via hjemmesiden, det er enkelt og nemt. Man trykker blot på symbolet BS på hjemmesiden og udfylder felterne, så kører resten af sig selv.

Vores regler er således at der gives præmie for største fisk i vægt i kategorierne: laks, havørred, bækørred (Bemærk at bækørredpokalen kun bliver givet til fisk der er fanget i Karup åsystemet i 2015), og gedde. Ved lighed i vægt er det korteste fisk der vinder.

Det betyder også at genudsatte fisk kun kan komme i betragtning, hvis der ikke hjemtages fisk i kategorien.

Det skal nævnes at stalling pokalen ikke udloddes for 2015 grundet fredningen.

 

Husk altid at opdatere dine kort inden premieren, der kan være sket ændringer.

 

 

Knæk og bræk

Jan Møller Jensen