Bedre adgangsforhold til Karup Lille Å


Vores lodsejer Troels Troelsen har fået repareret adgangsvejen ved Kærvej til parkeringspladsen ved den nedre del af Karup Lille Å, se vedhæftede kort og billede. Selv almindelige personbiler kan kører ind nu.

Venlig hilsen

Ole Lenler-Eriksen

karup-lille-aaimg_20161205_104208