Svend Fabricius-Svendsen


Gødstrup sø

Kære medlemmer Før vil jeg ønske jer alle et godt og fangstrigt nytår. Dernæst må jeg desværre meddele, at vi er blevet opsagt som lejer af fiskeretten på Gødstrup sø. Det er […]


Fiskevand

Bestyrelsens udmelding om at evaluere på indtægter og udgifter, har affødt en fin debat på hjemmesiden, nogle mere seriøse and andre. Ingen skal være i tvivl om at det sidste vi ønsker at gøre, […]


Fiskevand 4

Kære alle. Vi har desværre oplevet en nedgang i antallet af medlemmer for 2012, og derfor en nedgang i vore indtægter. Denne nedgang medfører naturligt, at den ansvarlige bestyrelse skal evaluere på indtægter […]


Genudsætning

I takt med at laksekvoterne opbruges, får mange mennesker brug for at genudsætte fangede laks. Laksen er følsom overfor fejlagtig håndtering, så for at øge laksens chance for overlevelse efter genudsætning, har SÅS […]


Tyveri – igen!!

Så har der igen været indbrud i en bil ved Tjæreovnene 👿  Det er også sket hos andre foreninger i Skarrild området, således har LF26 har haft 5-10 tilfælde. Bestyrelsen kan kun opfordre til […]