Knud Ø. Knudsen (kasserer HI-LF)


Medlemskort

Al begyndelse er svær! Det tager desværre længere tid end forventet at få produceret vores nye plastic medlemskort. Inden sæsonstart i Karup Å den 1. marts bliver der udsendt nyhedsbrev, nye medlemskort […]