Aflysning af generalforsamling


Som tidligere udmeldt og som forventet ser vi os nødsaget til at aflyse/udskyde den årlige generalforsamling i HI-LF. Normalt afholdes HI-LF generalforsamling i februar måned, men dette er ikke muligt i år jævnfør Corona restriktioner og sund fornuft.

Generalforsamlingen vil blive afholdt så snart det er lovligt og forsvarligt at samles igen, og indtil da, hold jer friske og klar til sæson start 1 marts