Afgræsning ved Rens og hyttestykket


Sidste år kontaktede Kås formand Tom Sørensen og Kås vandplejeformand Ivan Andersen og Viborg kommune, Karup kartoffelmelsfabrik for at få et møde omkring afgræsning af arealer ved Karup kartoffelmelsfabrik.

Det er der nu blevet et fint afgræsningsprojekt ud af. Stykket ved Rens og hyttestykket er nu hegnet, og der er etableret 4 ind/udgange til stykket (som kan ses på kortet). En låge ved Viborg-Herning landevejen, en ved parkeringen på Rens, en ved hytten, og endelig en ved enden af stykket.

Vi håber på at projektet vil være med til, at gøre det nemmer at færdes langs åen, når vi om sommeren til tider oplever at åen stort set er væk i sødgræs.

Resultatet af afgræsningen vil først rigtigt have effekt efter et par år, da kreaturerne lige skal have tid til, at få bugt med de store mængder græs. Men Troels der ejer kreaturerne mener, at vi allerede næste år vil se en gavnlig effekt langs åen, så vi får nemmere ved at færdes på stykkerne.

Knæk og bræk