Æresmedlem Kaj Andreasen er død


Æresmedlem i Herning-Ikast Sportsfiskerforening Kaj Andreassen, Bording 
er død i sit hjem den 5. dec. 2021. Kaj var kendt i lystfiskerkredse, 
for hans store indsats gennem rigtig mange år i Ikast 
Sportsfiskerforenings bestyrelse og ligeledes aktiv i Karup Å 
sammenslutningen.

Mange lystfiskere er Kaj tak skyldige for ufortrødent at arbejde for 
fiske og miljøpleje. Desforuden mister foreningen en trofast, hjælpsom 
god kammerat. – Æret være Kajs minde.

Erland.