Gydende havørreder i Åresvad Å – en biå til Karup Å


Efter den årlige generalforsamling fik jeg en cd af Hans-Rudolph Lenler-Eriksen med video af gydende havørreder i Karup Å.

I det vedlagte dokument skriver Ole Lenler-Eriksen om videoerne:


Optagelserne af gydende havørreder er blevet foretaget i december 2008 i Åresvad Å.

På billede 1 ses placering af web cam’et ved Karup Mølles Fiskeri. Web cam’et er placeret ca. 100 meter nedstrøms udløbet fra Karup Mølles Fiskeri. Tidligere skete der en opkoncentrering af havørreder i dette område, da havørrederne ikke kunne passere Karup Mølles Dambrug. I dag kan havørrederne passere dambruget, så optagelserne afspejler den normale aktivitet ved gydebankerne i Karup Å Systemet.

Web cam’et er placeret i et gennemsigtigt plastrør umiddelbart ved siden af en gydebanke. Billede 2 viser, at web cam’et er placeret i en rende i højre side af åen. I venstre side af åen ses en stor gydebanke.

Web cam’et er forbundet til en computer via et ethernet-kabel, så aktiviteten løbende kan følges og optages. Som vist på billede 3 er kablet hævet over jorden ved brinken for at undgå, at rotterne gnaver i kablet. Billede 4 viser web-cam’et i plastic-røret. For at beskytte mod regnvand, er en spand placeret over plast-røret. Plastrøret er fæstnet med et spændebånd til et stykke armeringsjern, som er banket ned i bundet. Plastrøret renses dagligt for okker og små-dyr.

Billede 5 viser et af de mange billeder fra december 2008. Optagelserne er selvfølgeligt præget af, at det er mere eller mindre tilfældigt, hvad der stiller sig foran web cam’et, og at sigtbarheden ligeledes er helt tilfældig. På trods af dette er det lykkedes, at få en række gode optagelserne af gydende havørreder. Nogle billeder viser havørrederne på klodshold, hvor man kan se fiskeigler og eventuelle skader på havørrederne. På andre billeder ser man kun siluetten af fiskene. Hvis du har lyst til at se gydende havørreder ved Karup Å, kan du få råd og vejledning om, hvor og hvornår havørrederne kan iagttages hos

Ole Lenler-Eriksen
Kildevej 2A
7470 Karup
E-mail: olenler [Email: olenler #AT# dadlnet.dk - erstat #AT# med @ ]
Tlf.: 97102152

Placering af webcamera

Billede 1: Placeringen af web cam’et. Web cam’et er placeret ved en gydebanke i Åresvad Å ca. 100
meter nedstrøms udløbet fra Karup Mølles Fiskeri.

Åresvad Å

Billede 2: Placeringen af web cam’et. Til venstre ses en gydebanke, og til højre ses web cam’et.

Kabler ned til åen

Billede 3: Web-cam’et er forbundet via et ethernet-kabel til en computer. Rotter har en tendens til at
gnave i kablet, hvis det ligger på jorden ved selve å-brinken. Kablet er derfor hævet over jorden
umiddelbart inden tilkoblingen til web cam’et.

Cameraboks

Billede 4: Oven på røret er der placeret en spand, så regnvand ikke samles i røret. Røret renses en
gang dagligt for at fjerne okker-aflejringer og små-dyr.

Havørred i leg

Billede 5: Havørreder i leg.