Referat generalforsamling 2014


Vores medlemstal lå i 2013 på 351 medlemmer, lille tilbagegang fra sidste år, Vi kan så håbe at de nye tiltag vil give flere medlemmer, men mere om det lidt senere. Flere besparelser gjorde, at vi kunne slutte året med et overskud på kr. 11.000,00.

Året der gik. Når man sætter sig ned for at se på hvad der er sket af aktiviteter i HSF, kan man ikke lade være med at smile, det er en fornøjelse at være formand i HSF, vi har en meget aktiv bestyrelse, og masser af aktive medlemmer.

1 marts. 1 marts starter med gule ærter, og her er det de meget aktive old boys drenge der disker op med et fantastisk og hyggeligt arrangement, hvor det sociale er i højsæde.

Rydning. Der har været rydning to gange ved Skjernå, og igen var der stor tilslutning, ja 20 mand mødte op, næste dag 18 mand, og som jeg husker det var det ikke det bedste vejr, igen kan man sige at det sociale var i højsædet.

Der har også været rydning i Karstoft å.

4 april. Den 4 april havde vi storarrangement  i Sydbanks lokaler, med Bo Fomsgaard,  det var et fantastisk foredrag, hvor Bo viste os hans optagelser fra vores vand i Skjern Å, jeg tror nok at det kriblede i folk,  efter at komme afsted ud at fiske, super  Bo.

Samme aften blev Nils Lund udnævnt til æresmedlem, for hans mange års arbejde, for at fremme lystfiskeriet i midt og vestjylland, og især Herning Sportsfiskerforening.

16 april. Mange havde set frem til premieren den16. april, og hundredevis af lystfiskere flokkedes ved Skjern Å.

Forventningerne var store, da mange havde sidste års fiskeri i tankerne. Men som mange gange før, var laksefiskeriet lunefuldt, og der blev ikke fanget mange fisk den dag.

Dagens største laks målte 90 cm og vejede 7,3 kg. Fanget af Jesper Homann.

Traditionens tro mødtes mange lystfiskere ved Tjæreovnene.

Ved 12 tiden havde Kenneth fra Seatrout tændt grillen, og mange samles ved Tjæreovnene, for at nyde Kenneth’s grillede pølser.

Ny Båd. I 2013 fik vi endelig købt den nye båd, for de 15000kr som vi fik fra Tuborgfondet, meningen var at den skulle bruges i Fuglsang sø, og vi havde også regnet med at vi kunne have den i en container sammen med kajakklubben, men forhandlingerne med kommunen er gået i stå, og der arbejdes nu med flere løsninger, vi vil informere nærmere, når vi ved mere.                                                                                                           

Juniorer. Vi har to kompetente juniorledere i Torben og Jim, og igen har de udført et fremragende arbejde i 2013 med vores juniorer, som har haft en fin sæson, hvor en mere eller mindre fast flok møder op til ture og klubaftener med iver og fiskeglæde – hyggen er i højsædet, men selvfølgelig bliver der fanget fisk og skabt nye storfiskere.

Oldboys.

Med 38 medlemmer og ældste medlem på snart 94 er stemningen høj og historierne mange, når seniorerne er samlet. Aktiviteterne er mange, julefrokost, sæsonstart med gule ærter, sommerture, klubaftener og mange andre sociale arrangementer.

Klubhuset. Mandags hyggen står Jens og Jøren for – de er klubbens dygtige håndværkere og kører et bredt program igennem hele vinteren, og er man til almen hygge er man også yderst velkommen. her kan man som nyt medlem med fordel møde op for at lære noget om klubben og finde nye fiskekammerater, også her er det sociale i højsædet . Man kan finde vinterens program på hjemmesiden.

Hjemmesiden og sociale medier. Hjemmesiden bliver kørt professionelt af Lars Relund, som løbende forbedrer vores hjemmeside, og holder den opdateret , eks. det nye banner osv. Også vores kort holder han ajour.

Vi er også kommet på Facebook, og det er jo et hurtigt medie, som der er mange der bruger, et eks. på hvor hurtigt Facebook er, til premieren den 16 april, gik der ikke mere en 10 min efter at Jesper Homann havde fanget hans laks, ja så lå den på Facebook.

Skjern Å systemet. Forventningerne var ekstra store til 2013 sæsonen, når man tænker på det fantastiske fiskeri i 2012, men vi kom hurtigt ned på jorden igen, der blev i 2013 fanget 21 laks på Hernings vand, hvor der i 2012 blev fanget 51 laks, men det var helt anderledes med havørreder, der blev fanget 36 havørreder i 2013 ,mens der blev fanget 19 i 2012. Så sådan skifter det.

Og så er der lavet aftaler for 2014 med alle lodsejere ved Skjern å.

Vi har dog mistet et lille stykke ved Karstoft å, der vil blive informeret om det på hjemmesiden.

Karup å. I Karup å blev der i 2013 fanget 92 havørreder 30 færre end 2012, men i 2012 blev der fanget 28 flere en 2011.

Vi har mistet 200m vand ved Karup å, det er opstrøms Ole Lenlers vand.

Der vil blive informeret om det på hjemmesiden.

Jeg kan for øvrigt tilføje at udover elfiskeri, så er HSF meget aktiv i vandpleje,  et af vandplejeprojekterne ved Åresvad å, havde vi Lasse Gildbjerg med, og det er dejligt at de unge interessere sig for vandpleje, og derfor har vi fået Lasse Gildbjerg og Søren Præst tilmeldt Vandplejekursus i 2014,

Samarbejde mellem AHSF og HSF. Som jeg nævnte tidligere blev vi lidt færre medlemmer i 2013, så der må jo gøres noget og den helt store ting bestyrelsen har arbejdet med i 2013 var samarbejdet med AHSF.

det var de to garvede lystfiskere Jens Løntoft HSF og Mogens Styhr AHSF der kom på denne ide, og forelagde det for de to bestyrelser. og vi så med det samme at her var der noget der kunne give flere medlemmer, og efter et fælles møde med AHSF, hvor vi kunne konstatere at vi var på bølgelængde, vi skulle vælge nogle der kunne skrive lidt om det, og hvem kunne det ellers være en Jim Thaysen og Niels Præst, ja resultatet har i jo nok set, så det bliver spændende om det giver nye medlemmer, En stor tak til Jens Løntoft og Mogens Styhr.

Afslutning. Jeg vil slutte af med at takke alle vore sponsorer som hvert år yder et bidrag til at HSF, jeg vil opfordre alle til at støtte vore sponsorer gensidigt.

Tak til alle jer som har gjort en indsats for HSF i den forgangne sæson. Husk at reklamere for vores gode forening og hører nogle af jer om potentielt nyt fiskevand, så kontakt endelig bestyrelsen herom.

Knæk og Bræk

Jan Møller Jensen

Oldboys drengene underholdte generalforsamlingen, med deres slagsang

Oldboys drengene underholdte generalforsamlingen, med deres slagsang

Bedste indlæg gik til Jim Thaysen, for Sigaards drenge

Bedste indlæg gik til Jim Thaysen, for Sigaards drenge

 

Pokaler Jan Andreasen for største Laks Søren Præst for største Gedde Lars Kilde for største Havørred Olav Hansen for største Bækørred Lars Relund for særlig indsats

Pokaler
Jan Andreasen for største Laks
Søren Præst for største Gedde
Lars Kilde for største Havørred
Olav Hansen for største Bækørred
Lars Relund for særlig indsats

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen