Dagsarkiv: 26. december 2010


Klubhusaften

Klubhusaften Foreningsinfo, kalenderen Af Jens Christensen (klubhuset HSF) Klubhusprogammet for 2011 er nu klart. 3. januar. Klubaften uden fast program. 10. januar. Klubaften uden fast program. 17. januar. Efter ”utallige” opfordringer kan […]