16 april – kvoter – generalforsamling


Igen i år er premieren præget af Corona, så vores traditionelle arrangement ved Tjærreovnene er aflyst, vi vil udskyde det til 16 juni, hvis det er muligt, følg med på hjemmesiden.

Vi vil også forsøge at afholde generalforsamlingen, en gang i juni.

SKJERN Å – 2021 – Laksekvoten i Skjern Å vandsystem er på 465 laks.Information om laksekvoten og regler for fiskeriDer må maksimalt hjemtages 260 laks på 75 cm eller derunder og 200 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, i de i nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober.Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på www.skjernaasam.dkI forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.´I forbindelse med hjemtagning af laks fra Skjern Å-systemet skal der udtages en vævs- og skælprøve fra de hjemtagne laks.Vi skal i den kommende sæson kun tage vævs og skælprøver af hjemtagne laks over 90 cm Metode og retningslinjer for prøvetagningen er beskrevet her.Prøverne indgår i en videnskabelig undersøgelse.Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i “Lovbestemte regler for fiskeri i Skjern Å”.Vær opmærksom på, at man lokalt har regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.