”Luftning” af gydebanker som alternativ til el-fiskeri


Allerede da vi besluttede at stoppe el-fiskeriet, var snakken at vi i stedet skulle samles og lufte gydebanker. Der er planlagt 2 dage, hvor vi skal ud og rede brudeseng for havørrederne:

18 november 2017 kl. 8:00 mødes vi i flyvestationens hytte.

25 november 2017 kl. 8:00 mødes vi i flyvestationens hytte.

Begge dage er programmet

  • 8.00 serveres der rundstykker, medbring selv kaffe.
  • 9.00 skulle vi gerne være delt op i arbejdsgrupper, og kører til åen for at forbedre gydemulighederne for havørrederne.
  • 13.00 er der frokost i flyvestationens hytte, efter frokost kører vi igen til åen, og færdiggøre dagens projekter, herefter kører vi hjem.

Det er KÅS håb at i alle vil bakke op om dette tiltag, KÅS bestyrelse og KÅS vandplejeudvalg anser det for vigtigt at bibeholde det gode samarbejde på tværs af foreningerne, som i mange år har været drevet af arbejdet med el-fiskeriet.

Alle der har lyst til at give en hånd med er velkommen.

Medbring redskaber som havegreb, ørnenæb, sav. o.s.v. KÅS har investeret i nogle havegrebe som kan lånes hvis man ikke har selv.

Af hensyn til indkøb af rundstykker og frokost, send en SMS (tlf 24432235) eller mail: Ivan.andersen2  [Email: Ivan.andersen2 #AT# skolekom.dk - erstat #AT# med @ ]med besked om antal deltagere og besked om hvilken forening de kommer fra.

Med håb om stort fremmøde.

Carsten Keis Fomsgård, Mogens Styhr, Ivan Andersen

Kommenter ved brug af Facebook

Skriv et svar