Opsyn med fiskevand


Karup Å

  • Allan Bay, Ved hegnet 6, 7540 Haderup, Mobil: 61668381, E-mail: ab [Email: ab #AT# hi-lf.dk - erstat #AT# med @ ]
  • Bo Østergaard, Solvænget 17, 7400 Herning, mobil: 60 22 08 03, e-mail: boe [Email: boe #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]

Skjern, Brande Å og Vorgod Å

  • Jan Andreasen, Vestergade 49 c st., 7400 Herning, mobil: 26 27 50 82, e-mail: ja [Email: ja #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]

Fjederholt Å og Rind Å

  • Lasse Gildbjerg, Østertoften 23, 7400 Herning, Mobil: 61 71 92 61, e-mail: lgf [Email: lgf #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]
  • Jim Thaysen, Bøgenskvarter 101, 7400 Herning, mobil: 41 41 53 24, e-mail: jt [Email: jt #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]

Søerne

  • Jan Møller Jensen, Højgade 1, 7480 Vildbjerg, mobil: 40 40 22 07, e-mail: jmj [Email: jmj #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]

Karstoft Å

  • Knud Ø. Knudsen, Storåvej 78, 7400 Hernning, mobil: 40 15 29 66, e-mail: kasserer [Email: kasserer #AT# herning-sportsfiskerforening.dk - erstat #AT# med @ ]