Indberet fangst


Husk også at indberette din fangst til Karup Å sammenslutningen (valgfrit for fisk fanget i Karup Å systemet) eller Skjern Å sammenslutningen (obligatorisk for havørred og laks fanget i Skjern Å systemet).